لیست پروژه های سیستم اطلاعات جغرافیایی

تا سال 1398
23

پروژه های سیستم اطلاعات جغرافیایی

درصد پروژه های سیستم اطلاعات جغرافیایی نهایی شده

80
لیست پروژه های سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • به روز رسانی نقشه های 1:500 و غنی سازی نقشه های 1:500 و سامانه اطلاعات مکانی باقرشهر
 • تهیه نقشه فتوگرامتری به مقیاس 1:1000 ، اجرای عملیات ممیزی املاک، معابر و مستحدثات شهر و ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در محدوده خدماتی، قانونی شهر گرمسار و پیاده سازی سیستم یکپارچه شهرسازی، املاک و درآمد و نوسازی مبتنی بر پایگاه داده مکانی
 • انجام فاز اول بسترسازی GIS شهرستان کرمانشاه
 • تهیه نقشه کاداستر و برداشت اطلاعات توصیفی و مالکیتی اراضی کشاورزی و رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی در شهر عنبرآباد
 • ارتو نمودن عکس های هوایی، تهیه نقشه کاداستر و برداشت اطلاعات توصیفی و حقوقی اراضی کشاورزی جنوب کرمان
 • تهیه نقشه از عكس هواي و عمليات فتوگرامتري و تهيه بانك اطلاعات مكاني بخشی از محدوده شهر تهران ( مناطق 1 و 3 و بخشی از 5 )
 • تهیه نقشه از عكس هواي و عمليات فتوگرامتري وتهيه بانك اطلاعات مكاني بخشی از محدوده شهر تهران ( زون3) (مناطق 14 و 15)
 • تهیه نقشه جدید صدرا به روش فتوگرامتری و تکمیل بانک اطلاعاتی سامانه GIS
 • عملیات مطالعاتی جامع طراحی ، ایجاد و پیاده سازی سیستم اطلاعاتی GIS شهرداری گرگان
 • انجام نقشه برداری و GIS منطقه 16 تهران
 • ایجاد زیرساخت داده ها و تولید سیستم دسترسی اطلاعات مکانی SDI)) در استان بوشهر
 • طرح توسعه زیرساخت پایگاه داده های اطلاعات مکانی SDI)) ماکو
 • عملیات نقشه برداری معابر وتهيه نقشه GIS و تهیه تصاویر ماهواره ای در محدوده منطقه 4 تهران
 • ساماندهی و مکانیابی ایجاد و توسعه مراکز سوخت رسانی شهر تهران
 • پياده سازي Web GIS امور مشترکين شرکت آب و فاضلاب بندر گناوه
 • پياده سازي Web GIS بندر بوشهر
 • پروژه GIS شهر کرمان
 • نياز سنجي وجمع آوری اطلاعات مکانی و توصیفی جهت اجرای پروژه سیستم های اطلاعات مکانی محدوده باقرشهر
 • تهيه نقشه توپوگرافی و GIS شهرک صنعتی منوجان
 • نقشه توپوگرافی و کاداستر و GIS رودخانه های اخلمد و فريزی شهرستان چناران
 • تهيه نقشه پلان و پروفيل از خط انتقال آب شهرهای شمالی کرمان و ارائه آن در محيط GIS
 • تهيه نقشه GIS و پايگاه داده برای شهر رفسنجانا
 • تهيه نقشه GIS حوزه آبخيز نکا